​Hoe doe je dat ​: "​Jezelf blijven" ?

Is gewoon jezelf zijn een duurzame merkstrategie?

​Als ondernemer krijg je in conversaties op sociale media kanalen de boodschap om jezelf te blijven. Dat dat het langste duurt. De schrik om fake over te komen zit erin. Maar hoe doe je dat dan: jezelf blijven in branding? Hoe positioneer je jezelf als ​gewoon jezelf ? Is gewoon ​mezelf zijn een ​duurzame branding strategie?

Speciale missie heb jij! Mensen laten groeien. Wat je methode of niche ook is: als bewuste ondernemer - coach, therapeut, trainer, freelancer - draait je werk rond mensen, hun ontplooiing en hun bewustzijn.

​Je werkt met hart en ziel om ze dichter bij zichzelf te brengen; ze te verbinden met hun diepere kern, gezonder te gaan leven, betere relaties te hebben met mensen in hun leefwereld, hun moeilijkheden om te polen in kansen of mogelijkheden die ze nog niet eerder zagen.

​Collectieve honger naar authenticiteit en bewustzijn

Het lijkt wel of steeds meer mensen een dieper verlangen hebben om veel meer uit het leven te halen dan enkel werken en consumeren. Alsof we collectief ontwaken en beseffen dat we niet alleen in ons levensonderhoud dienen te  voorzien, maar ook voor zingeving, persoonlijke groei en geluk mogen kiezen. 

​Steeds meer mensen beantwoorden de roep van hun hongerige ziel. En dat is goed nieuws! De collectieve beweging van persoonlijke ontwikkeling, zelfrealisatie, bewustwording en zoektocht naar zingeving, betekent dat er vraag is naar jouw diensten en aanbod.

De betekeniseconomie boomt

Maar de uitdaging is  … er komen elke dag nieuwe ondernemers bij, net zoals jij. En die willen allemaal verbinden, inspireren, mensen in hun kracht zetten - zo te zien aan op hun Instagram of Facebookpagina. 

In je zoektocht naar het realiseren van een bloeiend bedrijf of praktijk gaat het met vallen en opstaan. Niet iedereen gaat akkoord met jouw visie of methode. Tijdens het netwerken, gebeurt het wel eens dat je de wind van voor krijgt van een gesprekspartner. “Oei oei, is dat met energie en zo? Is dat niet hocus pocus? ”  De kritiek op jouw methode is striemend en komt hard binnen. 

​Wanneer je thuis terugdenkt aan het gesprek, vraag je jezelf af of je het anders had moeten voorstellen.
Moet ik mezelf aanpassen om dit soort negatieve feedback te vermijden? Moet ik me anders positioneren? Of was het gewoon de verkeerde gesprekspartner​, de foute persoon op ’t foute moment... en fout netwerkevent?

Twijfel je aan je Branding Identiteit?
​​​​​Klopt het wel wat ik doe? Moet ik het niet anders aanpakken? Hoe kan ik mezelf creatief voorstellen?

​Gezocht: heldere en integere branding identiteit

​Net omdat jij met mensen werkt rond deze thema’s én je zelf bepaalde waarden belangrijk vindt: authenticiteit, kwetsbaarheid, bewustzijn, verbinding, zingeving, diepere betekenis... wil je dat ook doortrekken in je praktijk of zaak en dat laten zien. Je branding identiteit moet goed voelen. Eigenlijk wil je je niet anders voor doen dan je bent. 

​Jezelf creatief voorstellen zodat je de juiste klanten aantrekt is echt niet evident. Nochtans heb je een mooie website. Ondanks jouw energie, aandacht, toewijding en hart die je in je werk legt heb je twijfels. 

​Klopt het wel wat ik doe? Moet ik het niet anders aanpakken?  Hoe kan ik het beter verwoorden wat ik doe?
Hoe kan ik mezelf creatief voorstellen?
 

Goedbedoeld advies is geen duurzame merkstrategie

​Je vragen en twijfels rond marketing en branding durf je misschien wel kwijt in een online groep voor gelijkgestemden. Je stelt je kwetsbaar op en deelt moedig je ervaring. De antwoorden die je daar krijgt, doen je deugd en bieden troost.

  • ​Je bent ​goed genoeg
  • Doe het maar op jouw manier
  • Doe wat goed voelt
  • Blijf trouw aan jezelf

Maar ondanks de erkenning van je proces en het begrip dat je daar krijgt van collega ondernemers, blijf je met vraagtekens zitten.  Wie ben ik dan als “merk” ? Wat maakt mij zo mezelf? Frustrerend, want zelfs met alle gezette stappen in je persoonlijk traject naar zelfontwikkeling is het niet helemaal duidelijk wat dat dan precies is als ondernemer!  

​Hoe doen anderen dat?

​Scrollen op sociale media 

Nu je toch op sociale media zit, word je verleid om door te klikken en de profielen van collega ondernemers te bekijken. Hoe ziet hun branding design eruit? Hoe positioneren zij zich? Na wat scrollen en vijftal profielen later, heb je hier en daar een leuke zin gevonden. 

​Je vertelt jezelf dat je inspiratie wou opdoen door eens de branding strategie en design te zien van andere ondernemers, maar een klein stemmetje in je hoofd vergeleek wat je zag met wat jij doet.
Eigenlijk ben je geen stap verder. Je blijft zoekende in een wazige mist naar wie je bent als ondernemer.  

​​​“Jezelf blijven” is goed bedoeld advies maar is lastig omdat het je oorspronkelijke vraag niet oplost die eraan vooraf gaat. Wat is dat dan: jezelf? 

​Zelftwijfel

​​Voor je gaat zoeken naar een nieuwe online cursus of business coach die je belooft meer klanten aan te trekken, vraag jezelf eens af:  Hoe denk jij over jezelf en je talenten? Welk beeld heb je van jezelf als ondernemer? 

Ik heb gemerkt dat er 3 soorten gedachtegangen zijn waarin ondernemers vast komen te zitten rond zelfbeeld:   

1. Te ​vaag 

Je komt tot de vaststelling dat je eigenlijk niet goed weet wie je nu eigenlijk diep vanbinnen bent. Niet zo verwonderlijk want we werden nooit aangemoedigd om dat te doen. ​Zoveel stemmen in je hoofd: verwachtingen, projecties, sociale normen,... ​Het is niet duidelijk wat jouw eigen diepe essentie is. Wat is nu van mij?

2. Te gewoon

Misschien betrap je jezelf op het idee dat je jezelf maar gewoon vindt. Er is helemaal niets speciaal aan mij. Ik ben gewoon een coach, net zoals vele anderen. Ik probeer om zoveel mogelijk mensen te helpen. Unieke talenten? Geen idee waar ik goed in ben. Je zelfwaarde is eigenlijk een beetje laag. Waar je goed in bent beschouw je als normaal: het is helemaal niets bijzonder. Dat kan toch iedereen?      

​3. Teveel keuze

​Een andere mogelijkheid is keuzestress. Als multipotentialite of creatieve generalist vind je het aartsmoeilijk om te kiezen. Een zee van mogelijkheden. Hoe kies je daar uit? Je bent bang om jezelf te verloochenen of een stuk van jezelf te verliezen. Als je geen samenhang vindt in de dingen die je doet, hoe leg je dan in hemelsnaam uit wat je doet?        

“There comes a time in the lives of those destined for greatness when we must stand before the mirror of meaning and ask: Why, having been endowed with the courageous heart of a lion, do we live as mice?” 

​Brendon Burchard - The Motivation Manifesto

Beperkt biografisch bewustzijn

Hoe komt dat eigenlijk dat we zo lang moeten nadenken of uitzoeken wie we echt zijn? Waarom zijn we zo bang om onszelf te tonen zoals we echt zijn? Het antwoord ​moet je gaan zoeken in je kindertijd. 

Herinner jij nog wat je wou worden als kind? Waar droomde jij van? En weet je ook nog wat het antwoord van je ouders of vrienden daarop was? Je droom werd als fantasie beschouwd of aan diggelen geslagen. Op het schoolplein moest je ook niet te raar doen of gek gekleed zijn. Je riskeerde uitgelachen te worden. En natuurlijk w​ou je erbij horen. 

​Sociaal masker

Uit schrik om uitgesloten, niet geliefd of in de steek te worden gelaten, hebben we allemaal een masker opgezet. Een sociaal aanvaardbaar masker waaronder we onze bijzondere talenten en interesses verstopt hebben. Daarbij hebben we onszelf voor een stuk verloochend. Sindsdien hebben we het masker nooit meer afgezet of er veel vragen over gesteld. ​ 

​Sterker nog, we hebben er onze persoonlijkheid naar gevormd gedurende al die jaren. En dat houden we angstvallig vast. Wie we denken te zijn, wat we geloven over onszelf dat ons aangepraat werd. Wat je al die jaren over jezelf bent gaan geloven, is natuurlijk moeilijk om zomaar los te laten. Het zijn de biografische verhalen die we vertellen over onszelf. Maak een leeuwenjong, opgegroeid in een kudde schapen, maar eens wijs dat hij eigenlijk een leeuw is.  

Je zelfbeeld is vervormd tijdens je kindertijd
​​​​We ruilden ons geloof in speciaal talent en gebroken kinderdromen in voor een sociaal aanvaarde identiteit 

​Online identiteit

Wat in onze kindertijd nog niet bestond, is sociale media. Hoe het er toen op het schoolplein aan toe ging, gebeurt nu op ook sociale media. We verschuilen ons achter een online identiteit die gelijk loopt met ons sociaal masker. Je laat zien op Facebook, Instagram wat veilig is om te delen. Boodschappen, posts of stories waarmee je gaat scoren en likes krijgen.

We blijven op veilig spelen. De aanvaring met die ene ondernemer op dat netwerk event raakte onbewust een pijnlijke herinnering aan. En toch willen ​we ​authentiek ​en integer zijn… onszelf zijn. Daar prik je toch zo doorheen die fake imago’s online?

​"Blijf vooral jezelf" is goed bedoeld advies, maar daar ben je geen stap mee verder als je niet helder hebt wat jouw echte waarde is. Als je niet verder kijkt dan het masker wat je al die jaren hebt opgezet. We hebben een eerder beperkt zelfbeeld over wie we écht zijn, en wat ons speciaal maakt. En daar raak je niet zomaar vanaf. 

Branding belangrijker dan ooit  

We leven in bijzondere tijden met belangrijke paradigmashifts. We evolueren naar een Do it Yourself economie waar gevraagd wordt te werken vanuit purpose en je hart. Creativiteit, bewustzijn, authenticiteit, betekenis, verdieping en verbinding zijn sleutelwoorden. Echt zijn. 

We leven in een wereld die steeds meer hyperverbonden is. Waar online en offline hand in hand gaan. We worden met z’n allen steeds meer zichtbaar gebruik van sociale media. In een deze digitale wereld waar steeds meer ondernemers een zaak starten is een sterk gevoel voor identiteit belangrijker dan ooit. Je moet jezelf laten zien. Branding Identiteit en strategie zijn geen overbodige luxe meer. 

​En het moet authentiek zijn. Vanuit je hart komen. Geworteld in je diepere waarden en innerlijke rijkdom. Onze bullshit detector voor te gemaakte en gelikte profielen wordt steeds beter. De nieuwe mindset vraagt dat onze online identiteit klopt met wie we echt zijn. Jezelf creatief voorstellen en een integere merkstrategie wordt steeds belangrijker.

​"Jezelf blijven" vereist weten wie je écht bent

​Authenticiteit en jezelf zijn vraagt dat je jouw sociaal masker afstemt op je innerlijke rijkdom, in plaats van je achter het sociaal masker te verbergen en op veilig te spelen.

Om jezelf als bewuste solo-ondernemer op een integere manier te laten zien en “jezelf te blijven” in je moet je eerst en vooral je zelfbeeld bijsturen. Je moet durven onder het masker kijken. Op zoek gaan naar wie je écht bent op een dieper niveau. 

Jezelf zijn, begint met terug verbinding te maken met je diepere zelf. Jouw w​ezen en je zielsessentie. Onder het sociaal aanvaardbare persoonlijkheidsmasker zit die verborgen kostbare schat. Het is de roep om een innerlijke reis en introspectie.  

​Innerlijke gidsen

​Een van de universele wetten zegt dat als de buitenwereld in chaos is, je naar binnen dient te gaan. In plaats van je te vergelijken met collega-ondernemers, ga naar binnen. Misschien heb je dat al meer dan eens gedaan en het juiste antwoord nog niet gevonden. Ik nodig je uit om nog eens te kijken: dieper te kijken.  

In die diepere laag zitten jouw innerlijke raadgevers: jouw archetypes. Archetypes helpen je het antwoord te vinden op de vraag wie je écht bent. Zonder alle vooroordelen, conditionering en beperkende gedachten.  

​Archetypes zijn universele en tijdloze blauwdrukken van de menselijke psyche. Psychische energieën die je kent als oerkarakters uit literatuur, sprookjes, mythen, stripverhalen, films maar ook in journalistieke verhalen. Telkens in een andere gedaante. We herkennen ze intuïtief via het collectief onbewuste. Ze spreken tot de verbeelding op een diep niveau.    

“Hoe dieper je in jezelf kunt afdalen, hoe dichter je de bron van het sacrale, algemeen menselijke benadert, verlost van het beperkte biografische bewustzijn.”

​Ted Hughes (Connie Palmen -  Jij zegt het 2015)

Inzicht in jouw archetypes helpt je dieper te begrijpen wie je in essentie bent en wat jouw fundamentele drijfveer is. Ze geven je toegang tot de verborgen schat van je innerlijke wereld. 

​Inzicht in jouw archetypes geeft je houvast om dicht bij jezelf te blijven. Ze zijn het geheime ingrediënt om jezelf authentiek neer te zetten. Archetypes zijn het licht van je zielsessentie dat door de ogen van je sociaal masker schijnt.

​Jezelf blijven in branding begint met je zelfbeeld bij te sturen, los van sociale conditionering, door de innerlijke reis aan te gaan. ​ 

Weet jij wat jouw belangrijkste archetype is?

>